Cases

Det velsignede ved at beskæftige sig med andres problemer er, at du for en stund ikke behøver at forholde dig til dine egne.

Making business from technology is what we do. På siden her kan du se nogle eksempler på det. Eksempler inden for IT & Tele, Pharma, Offentlige Sektor og Transport & Logistik. Der er ikke nogen fælles kendetegn for opgavernes karakter, andet end at de alle fremstod teknisk komplicerede til at begynde med, og at de alle skulle løses i en ruf.

En stor del af de opgaver, vi varetager, er fortrolige og derfor ikke med her. Af samme grund er der heller ikke navne på virksomhederne herunder. Nogle af opgaverne er blevet løst før Ergo blev dannet af konsulenter som nu er ansat hos os, og er derfor ikke leveret under Ergos navn.

 • Et globalt rederi

  Program- og forandringsledelse

  Implementeringen af en ny IT-platform var ved at udvikle sig forretningskritisk.

  Læs case

 • En global logistik leverandør

  Turnaround

  Under udrulning af bl.a. et nyt faktureringssystem dukkede pludseligt tekniske, funktionelle og organisatoriske udfordringer frem.

  Læs case

 • Et globalt containerskibsrederi

  Operationel strategi

  Containerskibsfartens evne til at levere last til tiden lå i gennemsnit på 40%. Det var nødvendigt at tænke helt nyt.

  Læs case

 • En farmaceutisk virksomhed

  Governance

  IT-omkostningerne i den farmaceutiske industri ligger i den højeste ende af alle industrier. Ønske: En metode til at reducere omkostningerne.

  Læs case

 • En farmaceutisk virksomhed

  Apparatstrategi

  Apparatet var kompliceret, men ønsket enkelt: En ny apparat- og softwarestrategi til understøttelse af et eventuelt salg.

  Læs case

 • En statsejet virksomhed

  Performance management

  En statsejet virksomhed var efter ny lovgivning nød til at genetablere sig med et nyt performance management system.

  Læs case

 • Et dansk direktorat

  Analyse

  Man skulle dobbeltregistreringerne til livs. Ligesom udskrivning og fremsendelse af dokumenter på papir.

  Læs case

 • Et stort dansk teleselskab

  Outsourcing

  Muligheden var inden for rækkevidde: Outsourcing af IT-organisationen. Spørgsmålet var bare, om det kunne betale sig.

  Læs case

 • En førende dansk IT-leverandør

  Strategi og salg

  Hvilke strategiske muligheder har vi? Hvordan tilfører vi ejerne værdi? Hvad tror vi selv? Spørgsmålene var mange og nødvendige.

  Læs case