Governance

IT-omkostningerne i den farmaceutiske industri ligger i den højeste ende af alle industrier. Ønske: En metode til at reducere omkostningerne.

Case

IT-omkostningerne i den farmaceutiske industri ligger i den højeste ende af alle industrier, hvilket blandt andet skyldes myndigheders krav til dokumentation og sporbarhed. Virksomheden havde dog et omkostningsniveau, som selv for industrien måtte betragtes som meget højt. Virksomheden efterspurgte derfor en struktureret måde at begrænse IT-omkostningerne, både centralt og decentralt i organisationen.

Rolle

Opgaven indebar rådgivning og sparring med ledelsen i forhold til identifikation og implementering af IT-governance tiltag. En hurtig analyse viste, at specielt decentrale IT-initiativer var svære at forudsige og få styr på. Strategiarbejdet blev gennemført over fem måneder ved hjælp af scoping, analyse, design og implementering.

Resultat

Virksomhedens IT-governance model blev tilført nye elementer til understøttelse af styret evaluering. Ledelsen blev knyttet tættere til beslutninger vedrørende IT-projekter.

En tidlig vurdering indikerer en besparelse på ca. 10% på IT-området det første år.

Ansvarlig

Lars Leth, Managing Partner
lars.leth@ergoconsulting.dk
+45 5143 4895